Izvajalci NMSB 2018

Osnovna šola Komen

Komen 61 a, 6223 Komen
Telefon: 05 731 89 27
E-naslov: vmetli@guest.arnes.si
Kontaktna oseba

Vlasta Metlikovec
E-naslov: vmetli@guest.arnes.si
Telefon: 05 731 89 27


 

DOGODKI

Komen, 17. 9. 2018 od 08.00 do 09.35
Učenci 3. in 4. razreda so obiskali knjižnico in se seznanili s potekom tekmovanja za bralno značko. Ob tem so prebrali svojo najljubšo pravljico. Pravljico so ilustrirali na knjižno kazalko. Kazalko bodo uporabljali za pomoč pri branju in obisk šolske knjižnice, saj smo kazalke opremili s črtnimi Več >>

Tomaj, 20. 9. 2018 od 08.30 do 12.00
Učenci 9. razreda bodo v okviru pouka obiskali Kosovelovo hišo v Tomaju. Ob obisku Kosovelovega groba na pokopališču, bodo učenci brali pesmi pesnika Srečka Kosovela. Konstrukcijske pesmi bodo prebirali v Kosovelovi rojstni hiši v Sežani. Več >>

Komen, 26. 9. 2018 od 08.50 do 09.35
Učenci bodo brali ljudsko pesem Desetnica v različnih variantah, nakar bodo prebrali še ljudsko zgodbo Desetnica. Vsak učenec bo prebral eno kitico oziroma en odstavek zgodbe. Gre za maraton branja. Več >>

Komen, 26. 9. 2018 od 08.00 do 08.45
Učenci berejo pesmi, umetne in ljudske pripovedi na temo desetnica. Dogajanje je postavljeno v učilnico, bralci so učenci iste starostne skupine. Več >>

Komen, 4. 10. 2018 od 09.00 do 09.45
Učenci prvošolčki obiščejo knjižnico, kjer srečajo pravljice. Poslušajo eno majhno pravljico iz zakladnice domoznanske umetnosti. Bere jim učiteljica, temu sledi likovno ustvarjanje. Več >>

Komen, 5. 10. 2018 od 11.30 do 13.30
Učenci rešijo pred uničenjem knjigo tako, da jo prinesejo v šolo. To je njihova knjiga, ki je ne bodo več potrebovali. Pride do zamenjave knjig. Več >>

Komen, 14. 9. 2018–19. 9. 2018 od 08.00 do 08.45
Učenci 7. razreda berejo slovensko povest Frana Levstika Martin Krpan kot dolgo branje, kar imenujemo maraton branja. Več >>

Branik, 24. 9. 2018 od 08.30 do 09.15
Učenci bodo v okviru kulturnega dneva obiskali kraje Branik, Kobarid in dolino Soče. Na avtobusu bodo brali Gregorčičeve pesmi. Vsak po prebral eno pesem po izboru učitelja. Več >>

Komen, 3. 10. 2018 od 08.00 do 08.45
Branje pesmi Povodni mož pesnika Franceta Prešerna, kot maraton branja z elementi dramatizacije in občutkom za ustvarjanje ritma. Več >>

Komen, 1. 10. 2018 od 08.00 do 09.30
V projektu Rastem s knjigo so sedmošolci obiskali enoto Kosovelove knjižnice v Komnu. S knjižničarko so si ogledali film knjige, ki jo letos prejmejo, Avtobus ob treh. Sledilo je branje knjige, individualno, tiho. Več >>

Komen, 12. 9. 2018 od 08.50 do 11.10
Pisateljica pripoveduje pravljice, pesmi in uganke, učenci doma povedo slišano pravljico, prvošolcem starši berejo njene zgodbe iz knjige Kotiček na koncu sveta. Več >>

Vrba, 20. 9. 2018 od 15.00 do 15.45
Učenci bodo brali avtobiografske zgodbe o pesniku Francetu Prešernu ob obisku Prešernove hiše v Vrbi. Vsak učenec bo prebral eno zgodbo. Več >>

Pobudniki in organizatorji:

Častni pokrovitelj
Nacionalnega meseca skupnega branja 2018
je 
predsednik Republike Slovenije Borut Pahor.

Partner in sofinancer komunikacijske akcije je Javna agencija za knjigo RS.
Javna agencija za knjigo

Partnerji in sofinancerji:

Andragoški center Slovenije
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
Ministrstvo za kulturo
Zveza društev Slovenskih Likovnih umetnikov

© Nosilci projekta NMSB 2018