Izvajalci NMSB 2018

Pedagoška fakulteta Univerze v Mariboru

Koroška cesta 160, 2000 Maribor
E-naslov: dekanat.pef@um.si
Kontaktna oseba

red. prof. dr. Dragica Haramija
E-naslov: dragica.haramija@um.si


 

DOGODKI

Maribor, 8. 10. 2018 od 09.40 do 10.25
Predstavljeni bodo cilji NMSB, kjer bo poseben poudarek na zavedanju bodočih učiteljev različnih strok in vzgojiteljev o pomenu bralnega razvoja otrok, učencev in dijakov. Študente bomo spodbudili k medgeneracijskemu branju, zlasti pa za branje ranljivim skupinam prebivalstva. Več >>

Maribor, 28. 9. 2018 od 11.30 do 12.30
Dekanica Pedagoške fakultete UM bo na sprejemu novincev vseh študijskih smeri spregovorila o pomenu branja in bralne pismenosti ter opozorila na dejavnosti, ki potekajo v NMSB 2018. Od začetka meseca branja poteka plakatna kampanja po vseh prostorih fakultete. Več >>

Pobudniki in organizatorji:

Častni pokrovitelj
Nacionalnega meseca skupnega branja 2018
je 
predsednik Republike Slovenije Borut Pahor.

Partner in sofinancer komunikacijske akcije je Javna agencija za knjigo RS.
Javna agencija za knjigo

Partnerji in sofinancerji:

Andragoški center Slovenije
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
Ministrstvo za kulturo
Zveza društev Slovenskih Likovnih umetnikov

© Nosilci projekta NMSB 2018