Častna pokrovitelja

PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE BORUT PAHOR

16. julija 2018, je predsednik Republike Slovenije Borut Pahor v Vili Podrožnik priredil sprejem ob vročitvi listin o častnem pokroviteljstvu ustanovam pobudnicam Nacionalnega meseca skupnega branja 2018.

Listino o častnem pokroviteljstvu smo prejele naslednje ustanove pobudnice: Bralno društvo Slovenije, Društvo Bralna značka Slovenije – ZPMS, Društvo slovenskih pisateljev, Mariborska knjižnica, Mestna knjižnica Kranj, Mestna knjižnica Ljubljana, Slovenska sekcija IBBY, Združenje slovenskih splošnih knjižnic in Zveza bibliotekarskih društev Slovenije.

Častni pokrovitelj
Nacionalnega meseca skupnega branja 2018
je 
predsednik Republike Slovenije Borut Pahor.

Več >>

SLOVENSKA NACIONALNA KOMISIJA ZA UNESCO

Slovenska nacionalna komisija za UNESCO (SNKU) svetuje vladi RS in njenim organom glede vseh vprašanj, ki zadevajo delovanje UNESCO. SNKU skrbi predvsem za povezovanje in pospeševanje sodelovanja vladnih in nevladnih organov in organizacij pri izvajanju UNESCO aktivnosti v Sloveniji in na mednarodni ravni. SNKU uresničuje vlogo UNESCO v Sloveniji in za predstavljanje slovenskih interesov v oblikovanju in izvajanju programa in aktivnosti UNESCO.

Več >>

Pobudniki in organizatorji:

Častni pokrovitelj
Nacionalnega meseca skupnega branja 2018
je 
predsednik Republike Slovenije Borut Pahor.

Partner in sofinancer komunikacijske akcije je Javna agencija za knjigo RS.
Javna agencija za knjigo

Partnerji in sofinancerji:

Andragoški center Slovenije
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
Ministrstvo za kulturo
Zveza društev Slovenskih Likovnih umetnikov

© Nosilci projekta NMSB 2018